Videdalshus Ekonomisk Förening

Hem Snabbguide Nytt TV Bredband Om föreningen Hustips Erbjudanden Om Videdal LänkarRadon i Videdal?

Föreningen Videdalshus Ekonomisk Förening (VEF) har under årens lopp fått frågor från medlemmarna om det finns radon i våra hus. Några har gjort radonmätningar, där de flesta dock inte har återkommit med resultatet från mätningarna. Frågan är då om denna brist på återkoppling skall tolkas som att mätningarna har visat så låga värden att radon inte bedömts utgöra någon fara.


De mätresultat som finns gäller ett kedjehus på Korgvidegatan byggt 1967, där mätningen gjordes i vardagsrum och sovrum 2010-2011. Värdena visade på ett årsmedelvärde av 100 Bq/m³, där riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³.


En annan mätning gäller ett radhus på Gråvidegatan byggt 1965, där mätningen gjordes i kontor och vardagsrum 2009-2010. Värdena visade på ett årsmedelvärde av 120 Bq/m³.


Detta är visserligen bara två mätningar, men där värdena ligger på 50 % respektive 60 % av riktvärdet. Med andra ord så skulle dessa mätningar tyda på att det visserligen finns detekterbara värden, men att värdena ligger en bra bit under riktvärdena för människors hälsa.


Det vore bra om föreningen fick information från fler mätningar, så att vi kunde få större visshet på vilken risk det finns i våra hus. Har du gjort mätningar? Kontakta i så fall föreningens styrelse.

Ladda även ner infoblad "Radon och radonmätning":

Detta infoblad finns även på sidan Hustips.

Stanna och parkera i Videdal

En del har ställt sig frågan om vilka parkeringsbestämmelser som gäller inom vårt område.
Föreningens styrelse har varit i kontakt med chefen för parkeringsenheten hos polisen i Malmö,
som då gav bl.a. följande information:
 • Inom vårt område gäller trafikförordningens generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.
 • Det finns inga lokala bestämmelser. (Dessa hade normalt utmärkts med vägmärken).

 • Transportstyrelsen har publicerat information med de generella bestämmelserna
  för stannande och parkering, en pdf-fil du kan ladda ner här:
  Överlåtelse av fastighet/medlemsskap
  Har Du övertagit/överlåtit fastighet inom området men ännu inte varit i kontakt med styrelsen om framtida medlemskap bedes du omgående göra detta.
  Läs om överlåtelsereglerna

  Information om Råttor.

  Ladda ner infobladet som en pdf-fil:


  Hem
  Senast uppdaterad 181107