Videdalshus Ekonomisk Förening

Hem Snabbguide Nytt TV Bredband Om föreningen Hustips Erbjudanden Om Videdal Länkar

Om föreningen
Styrelse Valberedning Revisorer Överlåtelse Infoblad Årsredovisningar Mötesprotokoll Karta

Föreningens styrelse


Ordförande
Uno Alpfors

Gråvidegatan 8 D
212 32 Malmö
0706–21 30 46

uno.alpfors@swipnet.se

Vice ordförande och kassör
Mats Lundqvist

Gråvidegatan 10 A
212 32 Malmö
0703-28 44 68

mats.lundqvist@malmo.se


Ledamot
Bengt-Olof Andén

Daggpilsgatan 19
212 31 Malmö
040-49 41 36

b-o@boanden.se

Medlemsregisteransvarig.

Suppleant och sekreterare
Johan Wångklev

Rudhögsgatan 55
212 31 Malmö
070-758 04 95

johan.wangklev@gmail.com


Föreningens valberedning


Valberedningsledamot
Henrik Axelsson

Daggpilsgatan 30
212 31 Malmö
040-38 01 39
heax@live.se


Webbredaktör


Webbredaktör
Eber Ohlsson

Svedhögsgatan 18
212 31 Malmö

Mejl till webbredaktören


Föreningens revisorer

Revisor
Kim Månsson
Revisionsbyrå Kim Månsson
Godkänd revisor FAR SRS

Grynbodgatan 14
211 33 Malmö
040-98 46 10
070-207 44 05

kim@manssonrevision.se

Revisor
Ali Veysel

Mandelpilsgatan 12
212 31 Malmö
073-316 63 94

ali.veysel66@hotmail.com

Revisorsuppleant
Henrik Linder

Solbogatan 36
212 32 Malmö
0768-58 22 98

drumhead70@gmail.com

Föreningens stadgar
Ladda ner Stadgarna som en pdf-fil.


Blankett vid överlåtelse av fastighet/medlemsskap
Ladda ner Överlåtelseblanketten (medlemsskap) (förnyad 180707) som pdf-fil.


Överlåtelseblankett
Enligt §15 i stadgarna gäller följande:
Vid överlåtelse av fastighet kan överlåtarens medlemskap i föreningen upphöra genom överlåtelse av medlemskapet med dess rättigheter och skyldigheter på tillträdande ägare.

Överlåtande medlem har inte rätt att återfå insats och ej heller andel i föreningens tillgångar. Erlagd årsavgift tillskrives vid överlåtelse tillträdande ägare.

Skriftligt meddelande vid överlåtelse av medlems fastighet skall lämnas till styrelsen senast inom en (1) månad från tillträdesdagen. Av meddelandet skall framgå datum och uppgift om tillträdande ägare.

Vid överlåtelse av medlemskapet skall meddelandet dessutom vara försett med tillträdande ägares skriftliga godkännande av övertagandet av medlemskapet i föreningen.

Överlåtande medlem kan alternativt begära utträde enligt de villkor som framgår av § 16. Överlåtarens skyldig­heter som medlem i föreningen kvarstår tills att antingen tillträdande ägare godkänt medlemskapets övertagande eller att utträde skett enligt stadgarnas § 16.

Infoblad
Ladda ner Infoblad som pdf-fil:
2014 Juli 2014 2013 2013 2012 December 2012 Juli 2012 Mars 2012  
2011 Oktober 2011 Juni 2011 2010 November 2010 Juni 2010 100429 100208  
2009 091209 090929 090830 090603 090425 090312 090129 090107  
2008 081216 081122 080720 080618  

Årsredovisningar
Ladda ner Årsredovisningar som pdf-fil.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

Mötesprotokoll
Ladda ner Mötesprotokoll som pdf-fil:
2018-05-23 2017 2016-05-18 2015-05-20
2014-05-20 2013-05-21 2012-11-05 2012-05-23 2011-05-25 2010-05-18 2009-05-19 2008-06-18


Karta över Videdal


Hem
Senast uppdaterad 190122