Videdalshus Ekonomisk Förening

Hem Snabbguide Nytt TV Bredband Om föreningen Hustips Erbjudanden Om Videdal Länkar

Snabbguide för vanliga frågor

 • Analog och digital signal - se TV Kanalplan
 • Bortkoppling - skall bekostas av medlemmen vid utträde (om överlåtelse inte sker) - se Stadgarna § 16
 • Bortkoppling - sker av Sydantenn - kostnaden är i april 2010 kronor 2.750
 • Bredband - för priser mm - se viaeuropa.se   -> Malmö -> Videdalshus – se även under Bredband
 • CA-moduler - kontakta Sydantenn för pris mm
 • Dålig TV-bild - se under rubriken TV – kolla med grannar och bl a antennsladdar – före felanmälan
 • Digitalboxar - kontakta Sydantenn för pris mm
 • Felanmälan - dagtid/vardagar - kontakta Sydantenn
 • Felanmälan - annan tid än dagtid/vardagar - brådskande ärenden - Ali Veysel - tel 073-316 63 94 (kl 09.00-21.00)
 • Föreningens ändamål – se Stadgarna § 2
 • Gravationsbevis – här framgår vilka servitut som finns till fastigheten.
 • Information till medlemmarna - sker på sajten och bl a via skriftlig information se Om föreningen
 • Ingrepp i första uttaget - se Stadgarna § 2
 • Inkoppling - Det är möjligt att bortkopplade åter kan bli inkopplade - kontakta föreningen.
 • Inköpsrabatter - se Rabatter
 • Kanalplan - Se TV
 • Programkort - för tillgång till hela digitala basutbudet - priset är 199 kr per 12-månadersperiod.
 • Programkort Extrakort kostar 155 kronor per 12-månadersperiod.
 • Radon - Se Hustips > Radon och radonmätning
 • Service/hembesök - Sydantenn debiterar kronor 700 kronor (april 2010) om signalen är OK.
 • Skaffa ny TV - se Information från Sydantenn och Infoblad 2010-02-08
 • Stadgar - se Om föreningen
 • Stanna och parkera - se Transportstyrelsens information Stanna och parkera
 • Styrelsen - se Om föreningen
 • Sydantenn Infokanal – finns i vårt kanalutbud TV Kanalplan
 • Sydantenn o Tele AB - vår operatör telefon 040 – 14 18 80, Danska vägen 57, 212 29 Malmö
 • Tilläggskanaler - kontakta Sydantenn
 • Uppsägning av medlemskap - skall bl a ske skriftligen till styrelsen – se Stadgarna § 16
 • Webbredaktör - Eber Ohlsson
 • Års-/medlemsavgift 2014 - Kronor 2.400
 • Årsredovisning - se Om föreningen
 • Överlåtelse av fastighet/medlemskap - se regelverk under Överlåtelse - blankett kan laddas ner.


 • Hem
  Senast uppdaterad 190122